Skip to main content

“Cooperare pentru dezvoltarea pieței locale prin integrarea lanțurilor scurte de aprovizionare în zona Covasna/ Sfântu Gheorghe/ Micfalău”

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AGROSIC, alături de celelalte entități, supervizează și organizează activitățile de promovare și se vor derula o serie de evenimente prin care produsele vor fi integrate într-un lanț scurt de aprovizionare ca element exclusiv al pieței locale.

AGROSIC Közösségek Közti Társulás a partnerekkel közösen felügyeli és megszervezi a termékek népszerűsítését. Számos eseményt fognak lebonyolítani, mely által a termékek rövid ellátási láncként fognak kapcsolódni, mint a helyi termékpiac exkluzív résztvevője.

Citește mai mult